Drömmen om Sanctera

Ett annorlunda fantasy-lajv

Välkommen till lajvkampanjen: Drömmen om Sanctera.


Avgift 400 kr Anmäla dig!
Moriabergs Lajvby, Tumba Stockholm

Detta är en High-fantasylajvkampanj som fokuserar mycket på att ge våra lajvare en annorlunda fantasyupplevelse och att komma med nya och spännande idéer både för våra lajv men också i hur vi förmedlar information till er, våra lajvare. Räkna med en fiktion där inget är säkert och allt kan ifrågasättas, eller är invävt i fyra lager lögn. Sanctera är ett lajv i en mörkare fantasy setting, som bryter några av de klassiska normerna kring hur en fantasyvärld skall se ut.

Kort och gott, grim/dark-mystery-adventure-conspiracy-high-fantasy!

Det är viktigt att poängtera att detta i grunden inte är ett misärlajv. Men det finns goda möjligheter att misärlajva, som till exempel alvslav eller dylikt.

Vår vision är också att skapa ett jämställt och medvetet lajv. Både i fiktion och på lajven. Vi vill lägga fokus på trygghet och skapa en miljö fri från diskriminering på grund utav till exempel könsidentitet, hudfärg eller sexuell läggning. Detta är något som vi tar på stort allvar, men vi behöver er hjälp för att förverkliga det. Passar inte det så är Drömmen om Sanctera inte rätt lajv för dig.

Lajvet är inte ett nybörjarvänligt lajv i dess design eller arrangörernas vision.
Men nybörjare är självklart välkomna till arrangemanget.

Med vänliga hälsningar,
Arrangörsgruppen