Omröstningar, ett nytt sätt att påverka fiktionen

Inför det kommande lajvet år 2020 har vi i arrangörsgruppen börjat genomföra ett antal omröstningar om vad som skett under de två åren som förflutit sedan det föregående lajvet 2018, Del VI: I Skuggans Sken. Detta ger oss ett interaktivt sätt att förmedla information om vad som skett, samt ger våra deltagare möjlighet att påverka kampanjens fiktion.

Läs mer på Omröstningar, under menyvalet Världen.