Att spela inom de nio gudarnas tro

Vilka är gudarna?
Du kan läsa om gudarna på vår wiki här

Hur tillbes gudarna?
De nio tillbes vanligtvis i ett tempel eller mindre helgedom. Det är inte sällsynt att vandrare eller handelsmän som kanske inte har möjlighet att besöka ett tempel har ett litet portabelt altare med sig. Altaret kan variera i storlek och prakt, och kan vara allt från ett dekorerat litet skåp med statyer föreställande alla gudar till en enkel böneskål menad att bränna rökelser i.

Även om alla som tillhör De Nios Tro vördar och respekterar samtliga av de nio gudarna så väljer de absolut flesta att tillbe en specifik. Runt om Sanctera finns det tempel och helgedomar som dedikerar sig enbart till en av gudarna, men desto vanligare är det med större tempel där samtliga nio finns representerade.

Många av gudarna har en speciell nisch, så som Ambila som skyddar vandrare eller Ancora som håller ser till att skörden blir bördig och fångsten god. När man tillber sin favoriserade gud kan man självklart be för hjälp och styrka i alla möjliga sammanhang, men i det flesta fall ber man då eller offrar till den guden som specifikt riktar in sig på det man ber för.

Oftast sker bön i form av sång eller meditation. De Nios Tro använder sig mycket av offer för att tillfredsställa gudarna, och var gud har en uppsättning med föremål som den favoriserar. Varje gud har även en färgkombination som brukar användas på deras böneflaggor, och som de som är lite djupare religiösa än den gemene hen kan tänkas bära på sina kläder.

Synen på andra Gudar
På samma sätt som att De Nio Gudarna existerar går det inte att förneka existensen av andra gudomliga varelser. Bland människorna är den generella synen på dessa gudar att de helt enkelt är sämre och bleknar inför de Nio, som i den mänskliga tron skapade hela världen. Det är upp till roll till roll att avgöra hur den behandlar personer som inte dyrkar de Nio, men generellt brukar ämnet behandlas med en lätt nonchalans.

Gudarna som karaktärsskapande hjälpmedel
De nio gudarna är skapade för att delvis representera det etiska och moralmässiga karaktärsskapande verktyget som kallas för “Alignment-systemet”. Alignment-systemet är uppbyggt i ett 3×3 rutnät, där varje enskild ruta representerar en specifik karaktärsstereotyp.

Y-axeln representerar den etiska sidan av karaktären och går från “God”(Good) till “Neutral” till “Ond”(Evil).
X-axeln representerar karaktärens förhållande till moraliska koncept och går från “Laglydig”(Lawful) till “Sann”(True) till “Kaotisk”(Chaotic).
(Fördjupad information finns att hitta här)

Igenom att använda sig av Alignment-systemet bör du som spelare kunna få en inblick i vem din karaktär är, och därigenom även vilken gud som passar bäst. Under följer en lista på gudarna och vart de skulle falla inpå detta spektra.

Phaxis = Lawful Good
Ancora = True Good
Furcin = Chaotic Good
Decernio= Lawful Neutral
Sentilla = True Neutral
Ambila = Chaotic  Neutral
Domium= Lawful Evil
Peltrix = True Evil
Noxis = Chaotic  Evil

Subjektiva Egenskaper
Det är viktigt att ha i åtanke att koncept så som “Godhet” och “Ondska” är delvis subjektiva. Den enes bröd är den andres död, och vad som kan verka vara en hemsk gärning för en människa eller en grupp av människor kan vara räddningen för en annan. Gudarna är varken onda eller goda av naturen men de har oerhört olika sätt att se på individens roll i världen.

Noxis, som exempel skulle kunna ses som “ond” då hens läror fodrar en typ av individ som skulle kunna gå till oerhörda längder för att nå sina personliga mål, oberoende av hur många som måste lida för det. Att detta mål sedan skulle kunna vara att skydda sin familj, bli världens främsta helare eller något så enkelt som att leva ett bekvämt liv är en annan sak.

Phaxis är den raka motsattsen och skulle i det här fallet kunna ses “god”. Phaxis läror fodrar en karaktär som drivs av medlidande och välvilja och som drivs av en vilja att skydda de svaga. Precis som man kan vända på noxis kan man även göra det på Phaxis. Den här typen av välvilja skulle kunna visa sig själv på ett ultra-auktoritärt vis, där rollen har svårt att låta andra människor ta beslut som den personligen har svårt att sympatisera med och således tvingar sin åsikt på andra “För deras egen skull”.

Objektiv Egenskaper
Något som går att förhålla sig till relativt objektivt är synen på Moral. På det här spektrat finns det tre nivåer; “Lawful” “Neutral” och “Chaotic”. Bland gudarna representerar detta gudens synsätt på Auktoritet, lagar och regler. Vissa gudars läror innehåller djup hängivelse till Kodex och Lagar, medans andra menar att den typen av auktoritet enbart håller människan tillbaka.

Domium är ett bra exempel på extremformen av en auktoritär gud. Som “Lawful” förespråkar guden en mer eller mindre totalitär hängivelse till den etablerade ordningen och använder i sin tur den etablerade ordningen för att se till att den som har makt förblir i en position av makt.

Furcin är ett utmärkt exempel på det motsatta. Som “Chaotic” menar guden att en central auktoritet hindrar var och en från att eftersträva sin fulla potential. Furcin faller fortfarande på “Good” spektrat, vilket innebär att den inställningen till moral grundar sig i en optimism rörande människans förmåga att känna medlidande och välvilja.