Ekonomi

Pengar och ekonomi i Sanctera

I Sanctera används en valuta som är ett resultat av en ekonomisk överenskommelse mellan Unionen och Imperiet. Denna Valuta kallas Marker


GSK är det mått som etablerasts av Gulama med deras starka maktställning i transportbranchen. Det är en kista som mäter 1X1X1 meter. Alla GSK kommer med ett äkthetsintyg. En Gulamsk standard meter är måttet som utvunnets från kistorna och är den allmänt erkända måttbas i Sanctera. En Gulamsk standard meter motsvarar 100 centimeter off

För att få lite uppfattning av vad saker är värda i Sanctera så kommer här lite exempel.

Motsvarande värde i SEK

Kopparmark 1 KR
Silvermark 5 KR
Guldmark 10 KR

Priser på varor och tjänster, detta kan variera beroende på var i Sanctera du befinner dig

En lunch 10-20g
En natt på värdshus 20-50g
Ett stop öl 5-10g
En ridhäst 500-1000g
Ett svärd 100-200g
Ett par skor 100-200s

Löner per vecka, detta kan variera beroende på var i Sanctera du befinner dig

Arbetare 100-200s
Skrivare 50-80k (Per skriven sida)
Soldat 300-500s
Skuldträl 20-30k -kost och logi
Herbalist 50-80g
Alkemist 200-300g
Bankir 100-300g
Magiker 500-800g

CA Grossistpriser (per gsk)(ej uppdaterat enligt nya valutan)

Kött 1g7s
Frukt 2g3s
Gran 3k
Granit 5s
Järn 1g
Guld 11000000g
Vedträn 1k
Kol 4k
Krut 5s
Honung 26g
Alver 24s (12 per slav)
Hästar 1g5k(9g för hel häst)
Alkemiskt kol 4s
Linne 5g
Ylle 15g