Imperiet

Snabbfakta

  • ca 600 år gammalt rike, södra Sanctera, grundat i AnteriaImperiet
  • Feodalt samhälle, adel-ish, stora klasskillnader
  • Styrs av den Heliga kejsaren Rita intari.
  • Styrs av ett Högkanseli(er) där de ärver sina platser
  • Nuvarande Högkansler är Rita Intari
  • Mycket byråkrati och korruption.

Samhälle

Imperiet har alltid varit ett ganska kraftigt etablerat klassamhälle, med en lång rad av adelssläkter och kungligheter som härstammar från de olika provinserna. Imperiet styrs utav ett Högkansli. De som sitter i Högkansliet har ärvt sina positioner och deras barn kommer att ärva deras. Positionen som Högkansler, tidigare kallad Kejsare i provinsen Anteria, är också ärftlig och hålls just nu utav Rita Intari. Det har ibland skett att personer ur Högkansliet har avlidit utan någon arvinge. Om inte denne har utsett en arvinge på sin dödsbädd så väljer Högkansliet ut en ny medlem.

Efter en statskupp år 598 så avsattes högkansliet och avrättades. Rita Intari steg upp som Imeriets Heliga Kejsare. Så mycket av informationen här är historisk, Rita styr med järnhand tillsammans med sina Archoner. Utvalda byråkrater som ser till att hennes vilja följs.

Anterisk Adel Bild: Peter Edgar

Alla val och beslut i landet görs av Högkansliet. Högkansliet består utav 13 medlemmar inklusive Högkanslern. Högkanslerns röst utgör alltid större del än Högkansliets. Man kan säga att Högkansliet egentligen fungerar som ett typ av råd till Högkanslern. Högkansliet fyller också i vissa fall rollen som högsta domstol i de fallen ett väldigt allvarligt brott mot Imperiets bästa skett. I dessa fall fungerar Högkanslern som domare och Högkansliet som en typ av rådgivande hand i fallet. Den åtalade har, i stort sätt, ingen talan.

Brott i mindre städer och brott av mindre grad tas om av olika typer av domstolar. I byarna sköts det oftast direkt av Imperiets ditsatta lagman. Han agerar då domare, åklagare, försvarare och utredare. All brottslighet som sker rapporteras till lagmannen. I större städer befinner sig oftast en Arium. Ariuma är i stort sett en domstol. I Ariuma sitter det tre domare som dömer de mer allvarliga brotten som begås i staden. Mindre allvarliga brott tas helt om hand om av stadens garde och dess högsta befäl. Straffen för olika brott är väldigt olika från stad till stad och by till by då det är lagmannen som bedömer straffet.

Kultur

På grund av Imperiets otroliga storlek så har den en väldigt spridd kultur. Mycket av de olika provinserna har likheter men i det stora hela är kulturen i landet väldigt spridd. Dock är dess grunder i olika provinserna väldigt lika. Imperiet har ett väldigt märkbart klassamhälle och detta speglar sig väldigt starkt i kulturen. De rika lever väldigt rikt och har ofta tillställningar och fester som bjuder in deras nära och ibland kära till att dela på allt de kan köpa för pengar. Adelsläkterna i Imperiet är ofta väldigt stora och utbredda. Att upptäcka att man har släktband med någon man aldrig träffat förut är ingenting ovanligt.

Gulámsk byrokrat Bild: Peter Edgar

Kläder, Föremål och Utseende

Precis som sin spridda kultur så är Imperiets smak i kläder och utseende väldigt spritt. Det varierar stort ifrån provins till provins. En ska är klar. Det har länge varit populärt att visa sin rikedom inte bara i kläder och föremål man äger utan även i vad för typ av teknologi och uppfinningar man innehar. En adelsman i Imperiet som förlorat sin arm i strid skulle mycket väl ha kunnat hitta en vetenskapsman som har monterat dit en protes arm driven av ångtryck.

Men Imperiet har tagit väldigt stor influens från de två svartblodsforten som ligger innanför deras gränser och detta visar sig i kulturen och föremålen som cirkulerar kring Imperiet. Det är betydligt mycket vanligare att en medborgare i Imperiet äger någonting som har en tekniskt avancerad funktion än någonting som till exempel har en magisk egenskap.

Mer information finns på vår wiki här