Intrigarbete

I den här texten beskrivs hur vi arbetar med intriger.

Vårat sätt att arbeta med intriger är uppstrukturerat i intrigspår. Till dessa intrigspår knyter vi enskilda intriger, och då oftast i form av en gruppintrig. Det som en deltagare får skickat till sig är oftast relaterat till ett större händelseförlopp och det ligger i princip alltid en större mening bakom. Däremot gör vi också specifika intriger för att befästa spelvärldens kulturer. Intrigspåren finns i tre storlekar.

 • Kampanjeintrig
 • Lajvintrig
 • Småspår
  Och de innebär
 • Kampanjeintrigen är en större övergripande historia som påverkar hela Sanctera världen, där lajvets agerande påverkar utfallet. Dessa spår sträcker sig över flera lajv och är konstruerat så att de flesta kan ta del av historian
 • Lajvintrigen är ett relativt stort spår som påverkar ett enskilt lajv och är konstruerat så att många kan ta del utav det.
 • Småspår är relativt isolerade och påverkar en hel grupp eller enstaka lajvare.
Vilka intrigspår kan jag anmäla mig till då?

Till årets lajv Drömmen om Sanctera VI: I skuggans sken finns det sex stycken intrigspår som du och din grupp kan anmäla sig till. Det gör ni via gruppanmälan och de är skrivna som gruppintriger.
När lajvet närmar sig kommer dessa att få en utökad beskrivning med synopsis, tills dess så har vi markerat dem med nyckelord för vilken typ av spel de kan innehålla. (OBS, det spelar ingen roll vilken art eller status du spelar, du och din grupp kan anmäla sig till vilket intrigspår ni vill)

 • Demonproblemet.
  Mysterier, problemlösning, äventyr, skräck.
 • Människornas riken i nöd
  Förhandlingar, kriminalitet, maktspel, politik
 • Alvfrågan
  Förhandlingar, politik, våld, kultur, förtryckspel
 • Tron under kaos
  Religion, maktspel, ceremonier
 • Vardagen i undergången
  Vardagsliv, överlevnad, mysterier, våld
 • Maktobalans
  Förtryckspel, maktspel, intrigerande, hemliga möten, uppror, hemliga sammanslutningar