Likabehandlingspolicy

Inledning

  • Detta är föreningen Sancteralajvs policy för likabehandling. Denna policy gäller för föreningens alla medlemmar i samband med arrangemang som arrangeras av föreningen eller av andra aktörer under föreningens namn.
  • Policyn gäller även på föreningens digitala samlingsplatser.
  • Som medlem i föreningen Sancteralajv och som deltagare på de arrangemang som arrangeras så förbinder du som deltagare dig till att följa policyn.
  • Föreningen ska arbeta aktivt mot diskriminering som riktar sig mot kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religös tillhörighet, funktionsnedsättning, kroppsbyggnad, ålder och sexuell läggning.

 

Praktiskt innebär detta

  • Att bild- och textmaterial som föreningen distribuerar ut på hemsidan och i övriga föreningskanaler ska visa på mångfald och bredd.
  • Att ingen person ska hindras att spela en roll pga ovan nämnda diskriminringsgrunder.
  • Att i de fall då arrangörsgrupper aktivt rekryterar eller tillsätter roller ska mångfald prioriteras.
  • Att de som vill arrangera lajv inom föreningen, oavsett om det är enskilda personer, föreningar eller arrangörsgrupper, måste skriva på att de följer föreningens likabehandlingspolicy. Detta är ett krav för att arrangemanget ska få anordnas i föreningens namn och ta del av föreningens resurser.