Nytt för i år

Regeländringar.

Maginivå kallas numera stridsmaginivå och är endast ett mått på hur duktig en roll är i magisk strid.