Informationsflöden

För att förtydliga hur vi vill förmedla information för Sanctera så har vi skrivit denna avsiktsförklaring

Vi har fyra primära informationskanaler
Hemsidan
Sanctera Wikin
Facebook
Utskick

Hemsidan
På hemsidan skall sammanfattningar av fiktionen finnas, med länkar till Sancteras wiki. Texterna skall vara kortfattade och lätta att läsa. Här skall dessutom all praktisk information finnas tillgänglig på ett enkelt och intuitivt sätt. Reglerna skall också primärt vara här.

Sanctera Wikin
På vår wiki skall utförliga beskrivningar av fiktionen finnas på ett enhetligt och strukturerat sätt, här kommer även den mest uppdaterade informationen kring fiktionen finnas. Regler och praktisk information om lajven kommer inte att finnas på Sanctera Wikin.

Facebook
På Sancteras facebook-grupp kommer uttalande kring lajven göras, och arrangörerna påtalar viktiga förändringar eller nyheter där.

Utskick
I utskick kommer intriger, regler och praktisk information i första hand finnas, men även sammanfattningar av viktigare delar ur fiktionen.