Troll

 

Historia:

Det finns några olika berättelser om hur trollen kom till. Den vanligaste är att de skapades av Ancora för att skydda olika naturelement vilket också skulle förklara att troll finns i så stor utsträckning. Det är ännu ingen som lyckats bevisa hur många olika typer av troll det finns. Från början verkade de vara begränsade till Skogstroll, sjötroll, istroll, sandtroll och bergstroll. Sen vet man inte om det har grenat ut sig mer eller om trollen alltid funnits, alltid dold från människa och orchfolk. Troll som klövertroll, glaciärtroll, stentroll, ektroll och kaktustroll med flera har dykt upp under tidens gång och det verkar inte ta slut här.

Geografi:

Där det finns natur finns det troll. Så enkelt är det. Att bli av med dessa vore som att försöka utrota klimat. Man får helt enkelt det ena eller andra på köpet. Troll har visat sig vara extremt anpassningsbara. Forskare har noterat troll som förflyttar sig kan vara täckt av meterlånga pälsar i riktigt kalla klimat för att sedan fälla den helt när trollet tagit sig till varmare områden och inte behöver pälsen längre. Att trollen flyttar på sig är dock ovanligt och de verkar föredra att stanna på sin födelseort. Men som sagt, de finns överallt!

Kultur:

Alla trollarterna har sin egen kultur och egna högtider. Snötrollen firar till exempel varje gång som snön de bor i lägger sig högre än det högsta trollen i flocken och skogstroll när fåglarna kommer tillbaks på våren. Men det verkar inte vara något som är nedskrivet heller. Troll firar helt enkelt när det finns något att fira. Och även detta sker på olika sätt beroende på vilken ras man talar om.

Att spela troll:

Du som spelar troll bör ha i åtanke att du spelar ett naturväsen som skiljer sig mycket från människorna. Vi uppmuntrar konstigt prat, läten och rörelser. Tänk på att du inte är mänsklig utan ska gestalta något annat. Öron och svans är ett krav men vad för öron eller svanstyp som tilltalar dig är mindre viktigt. Försök tänka utifrån din karaktär. Behöver den stora öron för att kunna lyssna? Tjock svans som redskap när den klättrar i träd eller som fena när den simmar? Var kreativ utifrån vilken typ av troll du vill spela.

Som skrivet kan du spela vilken typ av troll du vill av element som hör till naturen. Prata gärna med oss om du har några tankar!

Inspirationskällor:

Troll på svenska fantasylajv

John Bauer-troll

 

Mer infromation hittar du på vår wiki här