Riktlinjer kring CA

På Sanctera är de fiktiva länderna och kulturerna inspirerade av länder och kulturer som existerar off-lajv. Detta betyder inte att de är samma kulturer. Inspirationskällorna finns till för att det ska vara lättare att skapa roller och grupper från olika fiktiva länder och förstå deras estetik. Detta har ingenting att göra med hur invånarna från länderna är och beter sig. Den främsta inspiration som tas från dessa off-länder är alltså estetisk.

Vi vill även tydliggöra skillnaden mellan estetisk och kulturell inspiration. I Pinteresten hittar du endast den estetiska inspirationen. Den kulturella hittar du på ländernas wikisidor samt under fliken “Att tänka på när du skapar en roll till Sanctera” på hemsidan, där står typiska karaktärsdrag för de olika länderna som inte alls har någon koppling till ländernas off-inspirationer.

I detta sammanhang är fenomenet kulturell appropriering relevant. Vissa av inspirationskällorna är länder och kulturer som är eller har varit systematiskt förtryckta och marginaliserade. Andra inspirationskällor har inte det. Därför är det viktigt att skilja på marginaliserade och icke-marginaliserade kulturer/länder. Det räknas alltså inte som appropriering att använda kläder och attribut från icke-marginaliserade länder och kulturer eftersom det inte bidrar till ett systematiskt förtryck.

Att använda traditionella estetiska delar av de marginaliserade kulturerna kan vara problematiskt. Det bidrar till strukturen att icke-förtryckta personer anser sig ha rätt att använda och göra delar av en annan kultur till sina egna utan att ha respekt för det traditionella värde de kan ha. Detta kallas kulturell appropriering och kan definieras som följer:

Kulturell appropriering är när personer från icke-förtryckta kulturer gör traditionella kläder och attribut från förtrycka kulturer (så som många urfolk exempelvis) till sina egna och använder dom på ett sätt som ofta är respektlöst och karikatyrmässigt.

Det är främst två anledningar som utgör grunden till varför en bör undvika kulturell appropriering:

 1. Motverkandet och ställningstagandet mot stereotypa och karikatyriska bilder av förföljda grupper och minoriteter som diskrimineras till följd av deras kulturella eller religiösa arv. Klockrena exempel: Samer, Nord och Sydamerikansk ursprungsbefolkning, Romer, Hinduer och Judar.

  2. Motverkandet av att icke marginaliserade grupper bär kläder eller annat som minoritetsgrupper inte kan/kunnat bära utan att bli förföljda, trakasserade eller diskriminerade.
  Klockrena exempel: Samekolt, Nordamerikansk Fjäderskrud, Kippah, Bindi,

Sancteras riktlinjer är följande:

 • Inspirationen som tas från off-länderna gäller endast estetiska attribut och har ingenting att göra med personlighet etc.
 • Vi tillskriver inga kulturer eller folk några dialekter baserade på existerande dialekter eller språk.
 • Allt från andra kulturer är inte tabu att använda sig av som inspiration, enbart på den grund att det kommer ifrån en annan kultur.
 • Kulturella stereotyper i Sanctera är påhittade och ersätter helt eventuella off-stereotyper förknippade med kulturen. (se gärna de tillhörande påhittade stereotyperna på: http://www.sanctera.se/att-tanka-pa-nar-du-skapar-en-roll-till-sanctera/ )
 • Du kan lajva vilken lajvkultur som helst så länge den är gjord på ett respektfullt sätt och undviker attribut som är religiösa eller har en traditionell helig betydelse.
 • Hudfärg har inget som helst att göra med vilken lajvkultur du tillhör. Att sminka på en annan hudfärg för att passa in i en kultur är något vi inte vill se på Sanctera. 
Detta är okej att använda: Detta vill vi inte se (på personer som inte tillhör kulturen själv):
Turban, sjalar Hijab, burka
Fantasyhudtoner utom kolsvart – grått, grönt, likblekt Helsvart smink eller smink som liknar existerande mänskliga hudtoner
Pälsar, skinn och läder Traditionella dräkter innehållande päls, skinn och läder ex samiska/mongoliska/grönländska folkdräkter
Ansiktsmålningar, ansiktssmycken Bindi
Påhittade kroppsmålningar Kroppsmålningar som tillhör en specifik kultur
Fjädrar som dekoration Fjädrar i den form som liknar native americans
Påhittade religiösa klädnader Klädnader som tillhör verkliga religioner

Om du har minsta fråga eller tveksamhet så är du varmt välkommen att kontakta arrangörsgruppen angående det.