Sanctera 101

Sanctera är en mörk fantasyvärld där ingenting egentligen är särskilt rättvist eller behagligt. Världen är fylld av människor, alver, orcher, feliner, troll samt flera andra arter. Människorna lever i två stora riken, Unionen och Imperiet. Dessa riken har varit i flera stora krig med varandra men för stunden varar en bräcklig fred. Alverna har så länge någon kan minnas varit ett förslavat folk under människorna. De lever ofta under hemska förhållanden och behandlas mer som redskap eller till och med boskap än som invånare.

Orcher upptäckte för cirka femtio år sedan kraften och makten bakom ångan. Detta ledde till en snabb och kraftig framfart inom teknik och vetenskap i världen. Orcher ses ofta på med respekt av lärda i världen, även människor. “Quendi” är en samling av fria alver som lever i nomadiska klaner runt om i världen. Dessa klaner har slagit sig fria från slaveriet och många av dem är fast bestämda att frige sina resterande syskon från människorna.

Vad kan jag förvänta mig av lajven?
Drömmen om Sanctera fokuserar till stort och mycket på intriger av den mörkare sorten i fantasykategorin. Även om världen är mörk innebär inte detta att ingen någonsin är glad eller har roligt. På lajvet spenderas tiden antingen i medeltidsbyn på området eller i skogen utanför. I byn bor mestadels människor av alla de sorter och slag medan i skogen bor allt från Quendi till Feliner till människor.

Under lajvets gång kommer du att stöta på flera större “Intrigspår”. Detta är breda intriger skrivna av Arrangörsgruppen som är öppna för alla. När du anmäler din grupp till lajvet väljer du ett huvudspår, men alla Intrigspåren är öppna att “gå med i” under lajvets gång. Du kan även välja att skriva en egen intrig till din grupp med Arrangörsgruppens godkännande.

Drömmen om Sanctera använder sig gärna av specialeffekter som Smink, Ljudeffekter, Pyroteknik med mera. Du kommer även under lajvets gång att stöta på ett antal SLP (Spel-Ledar-Personer). Det vill säga karaktärer på lajvet som styrs utav Arrangörsgruppen och är där för att fylla ett intrig- eller storysyfte.

Vad kan jag spela på lajven?
Sanctera är en värld fylld av intressanta karaktärer och grupper. Från Precati Adoris lärda magiker till Malifikarerna som försöker hålla sig utanför Precatis järngrepp. Diplomater från Imperiet, bankägare från Unionen. Orchfolkens Ångschamaner som använder ångan för att se framtiden. Quendis ledare och krigare som desperat försöker slå sig fria människornas slaveri. Alvslavar som så länge varit under en familjs ägo att den trivs med sina liv i slaveri och inte alls har någon lust att bli frigivna.

Valen är många och lajvets spel är ganska brett. Nedan finner du Sancteras Turisthandbok. En enkel, snabb sammanfattning om världens stora, viktiga delar. Vill du ha mer information om något specifikt, klicka bara på namnet i Turisthandboken nedan.

Sancteras Turisthandbok


Demonkrisen
Demonkrisen som svept över världen det senaste året har lämnat många områden och städer i kaos. Stora delar av Perodiens skogar eldades upp av den demoniska draken “Skuggan” som flög över landet. Utanför Anterias huvudstad har en av många portaler till demonriket öppnats. De nios Ziggurat Genesium i Gulama är kraftigt skadad av demonens framfart. Detsamma har befallit Novum Galea där Precatis trupper efter stora förluster lyckades mota bort demonen. Uppe i norra Karlheim begås ett typ av inbördeskrig. Delar av befolkningen har blivit besatta av demoner och bildat en kult som försöker slås tillbaka av den resterande befolkningen.

I Shazmark har “Kristallvägen” bildats, en enorm väg av glas som lämnades efter drakens brinnande framfart. Koradiens djungel har till stor del skövlats efter att draken lyckades konvertera stora delar av befolkningen till sin kult. Högkansler Rita Intari ledde ett korståg ner mot Koradien för att stoppa kulten men detta misslyckades kraftigt. Rita återvände tillI Preapolis och fann en pågående statskupp ämnad att avsätta henne. Efter denna statskupp stoppats utnämnde hon sig själv till Helig Kejsare av Imperiet. I Taskiljien plockade draken upp en av de enorma svarta stenarna och släppte den mellan Raktápassets bergstoppar i Viidmark. I passet bildades den största portalen till demonriket som den moderna världen skådat.

Alla länder befinner sig i svåra tider. Är det inte demoner och portaler till demonriket så är det kultister eller skuggfaktioner som försöker dra nytta av situationen. Stora delar av världen är på flykt. Men ingen vet riktigt vart det är säkert att fly.

Imperiet
Det stora riket Imperiet sträcker sig över hela södra halvan av Sanctera. Det feodala riket befinner sig just nu i en stabil fred för första gången på fem år, detta efter att “Skärgårdsavtalet” skrevs på. Freden slöts efter den korta vapenvilan mellan Imperiet och Unionen i kriget om landet Ketala, som Unionen gav upp till Imperiet i samband med freden. Imperiets folk är i stort stolta över vad många kallar en seger över Unionen. Dock är många av de riktigt patriotiska invånarna besvikna över att ett fredsavtal slöts, särskilt när Imperiet hade en självklar överhand i kriget. Hennes höghet Högkansler Rita Intari har efter den stundande demonkrisen utnämnt sig själv till Helig Kejsare av Imperiet.

Unionen
Det andra stora riket i Sanctera, Unionen, täcker den norra halvan av kontinenten. I Unionen råder ett lite mer kaotiskt läge än det i Imperiet. Att gå förlorande ur kriget hjälpte inte situationen, och att ge upp landet Ketala i samband med freden gjorde läget ännu värre. Unionen har under kriget inte lyckats genomföra något legitimt val. Detta är något som nu planeras att göras inom det närmaste året och förberedelserna är i full gång. Flera av de större handelsfamiljerna engagerar sig kraftigt i valet. Tristian Greir vann förra årets val i Unionen och har haft fullt upp med att försöka hålla Unionen på fötter under den pågående demonkrisen.

Precati
Precati är organisationen belagd med att kontrollera all världens magiker och magisk lagstiftning. Organisationen har funnits i tusentals år och ser i stort sett exakt likadan ut idag som den gjorde förr. De senaste åren har problemen varit täta för Precati. Mellan Achrams Sotfingerpest som spred sig genom landet, Malifikarer som börjat organisera sig mer än tidigare och den nu uppenbara demonkrisen har Precati händerna fulla. Demonen Skuggan anföll Precatis huvudsäte Novum Galea men blev efter en lång strid motad därifrån av Precati, som led stora förluster.

Noctanen
Noctanen är namnet på det religiösa samfundet som agerar som en styrande hand i dyrkan av De Nio. Organisationen har sitt högsäte i en Ziggurat i Gulama. De senaste åren har stora delar av Noctanen ägnat sig åt medling och hjälp i kriget mellan Unionen och Imperiet. Det senaste året har även utnämnandet av Achram Sotfinger som ett Helgon av Noxis skapat stora diskussioner inom Noctanen. Sedan demonkrisen befinner sig Noctanen i kaos. Genesium, det Noctanska högsätet i Gulama, anfölls av en enorm demon. Templet lämnades sargat och i behov av hjälp.

Syndikatet
Syndikatet är en mycket stor kriminell organisation som funnits i ungefär 500 år och som finns utspridd över hela Sanctera. De har en välorganiserad verksamhet med syfte att bedriva och reglera olika typer av kriminalitet för att maximera sin mängd resurser och vinster. Detta gör i sin tur att de kan öka sitt inflytande och sin makt som till och med ibland sträcker sig till adel och ordningsmaktens nivå. Syndikatet är en meritokrati och består av flertalet fraktioner med tydliga hierarkier. Medlemskapet i Syndikatet är livslångt och även quendi kan godkännas som medlemmar.

Quendi
De fria och självstyrande alverna som stryker runt i Sancteras skogar och marker. En art bestående av större och mindre klaner som, oftast, lever som nomader. De dyrkar en gudom de kallar Nolmë. De tre stora klanerna är ofta delade i sina åsikter om världen. De senaste åren har det viskats mest om befriaren. En alv som kallar sig Lorandara har spridit sina historier om forna tider bland Quendi till flera klaners kampsång om att återta sin forna glans, medan andra klaner ser hen som en bedragare och marodör. Sedan demonkrisen har många Quendiklaner tagit tillfället i akt för att frita fler alvslavar ifrån människornas grepp. De har även hört ryktas om en ö, en alvisk fristad, långt utanför Ketalas kust.

Orchfolk
Orchfolken finns i hela Sanctera och i huvudsak i de tre stora forten Ash Kûtoz, Nam Kûtoz och Mash Kûtoz. De delas in i orcher, kaphûler och dagalusher som skiljer sig något från varandra. Orchfolken utmärker sig främst för sin enorma uppfinningsrikedom och sina stora industrier där de med hjälp av ångdriven teknik tillverkar allt från avancerade krigsmaskiner och urverk till ångdrivna proteser. Orcherna i Nam Kûtoz såg under demonkrisen en chans att få döda ännu en Gud. Många orcher beger sig nu med maskiner och vapen för att bevisa sin styrka genom att dräpa den nya “guden”.