Synopsis

Plats: Södra Ketyria, i den lilla byn Aughrim några mil från kusten. Byn ligger cirka fem dagar från närmsta större stad.

När: 599 4E, 1 år efter drakens attack mot Arigo

Handling:
Lajvet kommer att handla om hur livssituationen är för folket i byn samt de människor som flytt till byn eller är på genomresa, efter att draken har svept över världen Sanctera. Många är rädda och det viskas om demoner, horder av flyktingar, korruption och hur stora städer som Guláma har “fallit”, men om det är sant eller inte återstår att ta reda på.


Byn tillhör en av de få som faktiskt klarat av att bestå. Många mindre byar har lämnats då medborgarna sökt sig till de stora städerna, där finns bättre skydd av både soldater och Precati. Just till denna by har dock många flyktingar sökt sig då den klarat sig förhållandevis bra från förstörelse. Maktförhållandena i byn har varit skakiga och vem som bestämmer har blivit en fråga utan ett helt självklart svar. En ny lagmäster har därför tillsatts och kontrollen över byborna har ökat med höjda skatter och hårdare restriktioner kring handel med mera.

Alver har blivit en börda, ytterligare en mun att mätta. Det är svåra tider och det senaste året har fört med sig missväxt. De allra fattigaste har därför kastat ut sina alvslavar på gatorna. Där blir de misshandlade, rånade, utnyttjade och tillslut dödade. Det har blivit vardag att se döda alver liggandes i gränderna, men ingen bryr sig längre. Samtidigt finns det också en hel del förvirring om varför det är så. Alver har alltid varit underlägsna, men denna massdöd har drastiskt ökat mer och mer. Speciellt där kulterna har starkt fäste.

Men allt är inte negativt. De stora strömmarna av folk som flyr förstörda hem och byar ger ett väldigt välbehövt tillskott av arbetskraft och kompetens. Då väldigt många förlorat livet i kriget mellan Imperiet och Unionen. Byar och landägare tävlar om att få så många nya till sig som möjligt.

Magi anses nu livsfarligt och alla licenser som gällde innan drakens attack är numera ogiltiga. Blir en malifikar gripen avrättas hen direkt om Precati inte finns att tillgå. Vanliga medborgare skall rapportera direkt om de misstänker att någon använt magi. Detta har skapat en oro bland grannar, man försöker hålla sig på god fot med alla för att själv inte misstänkas. Någon som varit väldigt sjuk och plötsligt blivit frisk ses på med mycket misstänksamma blickar och tankar. Traditionella shamaner och örtläkare har minskat då de vill slippa anklagas för att utöva häxkonst.

Ingen människa som är rädd om sitt liv rör sig i skogarna runt byn. Där finns hemska monster, den sort som inte ger en mardrömmar utan är själva mardrömmen. De har attackerat resande och dödat dem, tagit sig in i byar och haft ihjäl medborgare. Vissa hörs bara om natten medan andra stryker omkring på dagarna också. De jagar men är oftast ensamma. Sen finns det quendi där ute, de så kallade fria alverna som börjat ställa till mer oreda. De är mer organiserade, gör koordinerade attacker och stjäl inte bara mat utan också andra resurser som tyger och redskap. Det finns inte resurser att bekämpa dem. Därför håller sig folk undan skogarna och håller sina hus låsta om nätterna. Varför det ökat sista tiden är svårt att veta. En del tror att de samarbetar med demonerna, men de flesta har hört ryktena om hur quendi och människor slagits sida vid sida mot demonerna i Koradien. Ingen vet dock vad som är sant längre sedan gränserna mellan Unionen och Imperiet stängdes. Det är mycket svårare att få tag i information och ännu mer rätt information.

Problemet med den stora demondraken är ett faktum som ingen kan förneka. Förödelse är spritt över hela Sanctera och spår efter Draken syns överallt. Oavsett om det är i form av totalt nedbrända byar, flyktingströmmar eller spår efter demondyrkande kultister. Vissa påstår att dem har sett demoner stryka omkring, andra att dem har slagits mot demoner och en del säger till och med att de lyckats döda en. Främst är det soldaterna som skryter och spär gärna på. Vad medborgarna vet är att finns två stycken demonportaler i Sanctera, men hur många demoner som kommit igenom är det ingen som vet. Ryktena om hur en demonkult härjar i Koradien sprider skräck och oro, främst över att det ska ske på andra ställen. De som lyckats fly Koradien berättar hemska historier om massdöd, slakt, förintelser och dyrkande av draken. Denna kult slaktar alver men tar människor, orchfolk, rongu, ja alla under sin kappa och binder dem i ett dovt mörker. Spår av kulten på andra platser i Sanctera börjar också dyka upp allt oftare.