Trygghetsvärdar

Dessa var våra trygghetsvärdar. Listan kommer att uppdateras innan DOS:VI med aktuell information och beskrivning.

Vi har valt deltagare som vi känner att vi litar på och på olika platser rent inlajv mässigt. De kommer finnas till som stöd om saker skulle gå illa. De är några du kan vända dig till om du känner dig otrygg, rädd eller mår dåligt under lajvet. Trygghetsvärdarna kommer också kunna hjälpa till om du behöver ha en trygg sovplats, varav det finns flertalet alternativ. Som trygghetsvärdar har de också arrangörernas stöd och har befogenhet att avvisa eller tillrättavisa deltagare som bryter mot vår värdegrund eller på något annat sätt skadar andra deltagare.


TIDIGARE TRYGGHETSVÄRDAR

JAZ/Elise D’Aubigny

JAZ
Kontaktuppgifter:
Allmänt:

På det kommande lajvet kommer jag spela med en grupp resande bankirer som eventuellt bedriver lite handel vid sidan av. Vi kommer ha ett eget tält och någon från min grupp kommer i princip alltid vara där så jag kommer vara lätt att få tag på.
Rent praktiskt kommer jag ha mobil lättillgänglig för den som behöver låna och tillgång till egen bil. Utöver det är jag bra på att lyssna och se vad som behövs och fixa det, vad nu ”det” kan vara. Ibland blir det att se till att personen ifråga lämnas ifred, ibland kan det vara att ge en kram eller fixa en kopp te och ibland kan det vara att prata om något helt annat och distrahera från jobbiga tankar.

Cornelia/Hansa

 

 

 

Kontaktuppgifter:
Allmänt:
Jag kommer att spela alv på KBK och rör mig mellan skogen och byn. Jag kommer att bära på mobiltelefon, lite sjukvårdsutrustning samt tid för den som vill ta upp något eller bara prata lite. Fråga bara efter min roll eller mig och ge en dålig (eller bra) ursäkt, så kommer jag springande!

Personligt:
Jag stressar sällan upp mig och lyssnar gärna. Van vid att lösa konflikter, eller bara finnas på plats för den som vill ha ett stöd. Engagerad i feministiska frågor.

Jo/Pascal Costíne

 

 

 

 


Kontaktuppgifter:

Allmänt:
Jag spelar Pascal Costíne (läkare, kirurg, fältskär) håller primärt till i byn och känns igen på de blodiga kläderna.

Hos mig hittar du quality of life-prylar så som vätska, vätskeersättning, värktabletter osv samt en lugn stund och det stöd eller hjälp du behöver.

Detta är mitt första lajv i Sancterakampanjen, men det femte som trygghetsvärd.


Sjukvårdsansvarig

Tuva/Zaaid

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:
Allmänt
Jag är undersköterska med erfarenhet inom vård och omsorg och kommer under sommarens lajv vara sjukvårdsansvarig. Under lajvet kan ni vända er till mig med både fysiska och psyiska besvär. Behöver ni komma undan och vila för att ni mår dåligt kommer min stuga stå öppen. Så kom till mig med med era besvär så ska jag se till att ni får hjälp, jag är tålmodig, lyssnar och är tålig.

Vid dessa tillfällen kan ni ALLTID störa oavsett vad jag gör. Var dock gärna tydlig med att det är en off-skada då jag även kommer spela läkare inlajv. Säger ni Skarp huvudvärk, skada eller liknande kommer jag direkt förstå och kan hjälpa er. Jag kommer alltid bära laddad mobil för akutfall.

Jag kommer hålla mig kring byn, nära min tilldelade stuga för att lätt bli hittad. Med mig kommer jag ha min 4månaders dotter. Så borde bli lätt att finna mig.