Unionen

Snabbfakta

  • Ca 100 år gammalt, norra Sanctera, grundat i Ketyria 
  • Ostabilt samhälle, likt USA var på 1700-talet
  • Demokratiskt samhälle, klasskillnader men inte ärftliga
  • Kapitalism och Korruption.Unionen
  • Styrs av ett folkvalt parlament
  • Nuvarande Storminister är Tristian Greir

Samhälle

Unionens samhälle strävar efter ett så jämlikt samhälle som möjligt. Där de rika och de fattiga ska kunna umgås och talas vid under samma tak och ha samma rösträtt. Röstningen i valen går till så att varje stad och by blir besökt utav en så kallad ”Insamlare”. Insamlaren besöker byn och samlar in röster från byns befolkning på lappar som han själv har med sig, med Unionens sigill på. Han reser sedan vidare till nästa by och samlar in lappar där. Vem som helst kan bli inröstad i Parlamentet. Parlamentet röstar sedan fram Unionens Storminister under de första mötet de nya Parlamentet har. Så Folket röstar faktiskt inte fram ledaren, utan Parlamentet som i sin tur röstar fram en frontfigur och ledare för sig.

Revoltör Bild: Peter Edgar

Rättssystemet i Unionen skiljer sig inte mycket ifrån det i Imperiet med undantag för en typ av Jury. I alla städer och byar i Unionen finns en av byn själv utsedd Lagman som håller ordning. När någon åtalas för ett brott är han eller hon alltid berättigad till en regelrätt domstol. I denna domstol agerar lagmannen domare, men inte anklagare och försvarare eller utredare. Detta gör den åtalade själv eller någon han eller hon väljer att föra hans eller hennes talan. En jury är även närvarande under rättegången och ger i slutet sin enade åsikt till Lagmannen och han gör sedan sitt beslut. Lagmannens beslut kan inte ifrågasättas om inte hela juryn står enade mot det.

Handeln i Unionen är relativt fri. Vem som helst får sälja och köpa i stort sett vad som helst. För att inneha vapen behövs ingen licens av någon form utan det kan köpas fritt. Alla i Unionen betalar en relativt liten skatt till Unionen, men detta görs en gång i månaden då en Skatteinsamlare kommer till Staden eller byn för att samla in skatten. De som driver handel har ingen speciell skatt utan alla invånare betalar samma del skatt.

Kultur

Kulturen i Unionen har frodats något enormt sedan de olika rikena enade sig. Musik, konst och arkitektur har verkligen spridit sig och slagit rot runtom i Unionen. Att stöta på resande trubadurer, konstnärer eller underhållare. Precis som i Imperiet så är kulturen relativt spridd på grund utav de otroliga avstånden i riket.

Plantageägare Bild: Peter Edgar

Skillnaden mellan rik och fattig i Unionen är stor, men inte lika märkbar som den i Imperiet. Här har alla samma talan och det är inte helt ovanligt att se de rika språkas med de mindre lyckligt lottade i de stora städerna och flera utav Adelssläkterna i Unionen har tagit sig an att betala och sponsra konstnärer och skulptörer, och har därmed blivit så kallade mecenater.

Efter Ångrevolutionen har även vetenskapen frodats i Unionen. Inte i lika stor utsträckning bland adeln som i Imperiet men betydligt mycket mer hos akademikerna. Det har öppnats upp flera Universitet och akademier som fokuserar på den nyfunna teknologin och förfinar den till minsta lilla detalj. En Akademi, Lotus Maxia, har fokuserat sin forskning mycket kring Magins teknologiska användning. Detta medför stor diskussion då magin är såpass fruktad och outforskad utav stora delar av världen.

Kläder, föremål, utseende

Unionens kultur är en ganska spridd historia och likaså dess kläder, föremål och utseende. En gemensam nämnare är att stora delar av Unionen ligger långt i norr och således är varma kläder och pälsar populärt bland samtliga invånare i stort sätt. I bland annat Karlheim är pälsar och ben av olika slag en symbol för makt och rikedom medan i Ketyria och Perodien så är ett så kallat ”Fickur” en symbol för makt och rikedom. Detta för dess delikata utseende och sätt att läsa tiden på.

Teknologi är inte en lika stor maktsymbol i Unionen som den är i Imperiet. Detta mycket på grund av Imperiets influens från de två Svartblodsforten som befinner sig innanför deras gränser.

Militärmakt

Unionens militär är betydligt mindre och framförallt mycket underdisciplinerad jämfört med Imperiet. De samlar sina trupper bland de som vill slåss i byar och städer runt ikring. Detta leder till att deras arméer är otränade och agerar mest på instinkt men det leder också till att deras armé slåss för sin sak och inte för någon annans. Det leder i sin tur till att de väldigt sällan ger upp och retirerar

Unionen har ett utmärkande drag i sin militärmakt och det är dess sätt att driva krig. Istället för att möta sin fiende i direkta slag så ger sig Unionen på deras fiende i sina läger i små trupper. De anfaller i liten trupp och ställer till problem i både transport och levnadsväg för trupperna de möter. Detta sker på olika sätt varje gång men några exempel är att bränna broar, överge gårdar och bränna säden och anfalla den motsatta arméns kommunikationsrutter och handelsrutter.

Att spela Unions medborgare

Unionen är ett fruktansvärt jämställt och bra samhälle i grunden. Men det betyder inte att det inte finns problem i samhället. Att spela Unions Med borgare kan ske på flera sätt. Ett utmärkande drag är att de flesta som är medborgare i Unionen är väldigt stolta över detta och ser sig oftast som någon form av frihetskämpar om de har varit aktiva i krigen.

Inspirationskällor för Unionen:

Stormcloaks i The Elder Scrolls V: Skyrim
Gallerna i sitt motstånd mot Kejsardömet Rom
Rebellerna i filmserien Star Wars

Mer information finns på vår wiki här