Värdegrund

  • Vi vill att alla ska kunna känna sig säkra och rättvist behandlade på våra arrangemang och annan föreningsverksamhet. Därför har vi skapat en värde grund som behandlar hur vi vill att vår verksamhet ska se ut.
  • Vi vill vara en öppen förening både för nya och befintliga medlemmar. Det ska vara lätt att börja delta i föreningens verksamhet och att engagera sig i föreningens demokratiska processer.
  • Respektera att alla inte har samma åsikter i olika frågor.
  • Respektera varandras gränser. Det gäller både psykiskt och fysiskt. Ett nej betyder ett nej och allt utom ett ja är ett nej. Vid minsta osäkerhet – fråga och försäkra dig om att allt är okej.
  • Ta ansvar för dina handlingar.
  • Vi vill främja mångfald i vår förening och strävar efter en öppenhet inför våra olikheter.
  • Genom att lyssna på varandra vill vi skapa en trygg plats där alla kan utöva sin hobby