Världen

Under dessa flikar hittar du Information om den världen som kampanjen ”Drömmen om Sanctera” utspelar sig i. Här hittar du information om de två stormakterna, Religionen, geografin, de olika raserna och en allmän text om hur världen Sanctera fungerar.