Hänt extra! Världen efter skuggan i korthet

Det här är inte tänkt som något som alla behöver kunna, utan som inspiration till vad som har hänt i din karaktärs hem.

Överallt:

Folk försvinner spårlöst.
Det är brist på mat, varor och arbetskraft.
Kulter som dyrkar demoner har visat sig finnas på de mest oväntade platser, högt som lågt.
Många Precatifort har fallit, antingen till magiker som gör uppror eller fanatiska templarer.

Ketyria (där lajvet utspelar sig)

Mest stabilt av alla länder. Många har flytt dit.

Ketala

Monsterstormar härjar. De isolerar öarna från varandra. En del lyckas ta sig igenom stormarna, men det är mycket farligt.

Taskiljen

Hyfsat stabilt, men allt har blivit värre. Mer våld, rån, fara.

Tidigare öde slott har nu börjat komma till liv igen, och folk i närheten hittas döda.

Karlheim

En demonportal har öppnats på vidderna som orsakar demonbesatthet. Vissa karlheimska klaner har svurit trohet till draken, och många av de andra försöker bekämpa dem i ett hårt inbördeskrig.

Viidmark

Draken har slagit sig ner här, och kultister håller på att bygga någonting stort och mörkt. Människor flyr i drivor därifrån.

Perodien

Skogarna som landet består av står i lågor, och har brunnit ända sedan draken dök upp.

Gulama

Draken har sprängt noctanens huvudsäte, och många av de religiösa ledarna strök med. Många svälter eftersom handeln har stannat av. Det är en allvarlig ekonomisk kollaps, uppror och stämningen kokar allt värre.

Ursardia
Monster och vilddjur har blivit bortjagade ur bergen till söder och härjar nu landet. Ingen utanför städerna går utomhus obeväpnad. En vulkan i de östra bergen har också fått utbrott och delar av landet är förstört av aska.

Tickaaret

Hyfsat stabilt, förutom att många onda magiker drar runt i landet. De flydde ur fängelset när draken attackerade Precatis huvudsäte, Novem Galea. Precati orderns högsta ledare avled i anfallet. Den nya ledaren är otroligt hård och konservativ mot magiker.

Koradien

Efter en statskupp tog demonkultisterna över. Numera är landet en vasallstat till draken. De har kollapsat passet som leder in dit, så ingen kan komma in och ut ur landet. Alver dödas och ses som fiender. Där det fortfarande finns motstånd samarbetar alver/quendi, orchfolk  och människor mot kultisterna.

Anteria

Kultister infiltrerade imperiets högkansli och gjorde en statskupp. Högkansler Rita Intari hann precis återvända från sitt korståg i Koradien för att förhindra det. Hon dödade alla i högkansliet och utropade sig själv till Helig Kejsare.

En demonportal har öppnats utanför huvudstaden Preapolis. Den är belägrad av kejserliga armén.

Undantagstillstånd råder och den heliga kejsarens soldater dödar syndabockar och skyldiga kors och tvärs.

Aidoloz

Religiös fanatism har vuxit, och flera har utropat sig till profeter och proklamerat att undergången är alvernas fel. De offras i drivor i ett försök att blidka de nio.

Marodo

Avancerade kultistmanipulationer har låst adelssläkterna i blodiga fejder. Duellerna sker dagligen och förlusterna är enorma. Striderna drabbar även de lägre klasserna, som antingen jobbar åt adelsfamiljer eller utnyttjar situationen.

Shazmark

Draken har utövat allvarlig hämnd på landet och bränt en lång väg genom öknen, som nu har blivit till svart glas. Glaset är sylvasst och delar öknen i två delar.