Innehållsförteckning

Lajvet kan innehålla

– Stora mängder blod och skador(smink och specialeffekter)
– Grov in-lajv rasism mot alver som den övervägande majoriteten förväntas vara delaktig i.
– Förtryck och förminskande av roller, speciellt alver
– Informationstung fiktion.
– Våld och död
– Politiska dilemman
– Äventyr
– Moraliska kval
– Dålig stämning
– Byliv
– Starkt religiöst spel
– Skräck och rädsla
– Pyroteknik, rök och höga smällar, starkt ljus, eldmoln
– Höga ljudeffekter
– Området är kuperat och svårtillgängligt för rullstol